Sociální poradna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí všem svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Sociální poradna -- stipendia

Zajímá tě, o jaká stipendia můžeš žádat? Na UTB se jedná o stipendia:

  • sociální,
  • mimořádné,
  • prospěchové,
  • ubytovací,
  • výzkumné,
  • a stipendia v případech zvláštního zřetele hodných.

Sociální stipendium

O sociální stipendium mohou žádat studenti, kteří pobírají přídavek na dítě. Pokud se tě to týká, můžeš si podat písemnou žádost na studijním oddělení. Společně s žádostí o sociální stipendium je potřeba doložit písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal.
Výplata stipendia má měsíční výši, která odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc. Stipendium je vypláceno zpětně zpravidla za uplynulé čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na sociální stipendium.

Žádal jsi o příspěvek na dítě, ale nebyl ti přiznán? Dostal ses do tíživé sociální situace a potřebuješ pomoct? Napiš nám na e-mail socporadna@utb.cz a společně probereme, jak ti můžeme pomoci.

Mimořádné stipendium

O mimořádné stipendium lze žádat i v případě, že ses ocitl v těžké životní situaci, která ti zasahuje do studia. Také můžeš být odměněn za svou činnost pro univerzitu (např. propagace UTB). Vyjel bys rád studovat či pracovat do zahraničí, ale náklady jsou vyšší, než jsi očekával?

Vyplň Žádost o přiznání stipendia a doruč ji na studijní oddělení příslušené fakulty. Pokud si nejsi jistý, napiš nám na socporadna@utb.cz a vyplníme žádost společně.

Žádost o přiznání stipendia_CS

Žádost o přiznání stipendia_EN

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je určeno pro ty nejpilnější studenty prezenční formy studia, kteří vynikají skvělými studijními výsledky. Žádost o prospěchové stipendium se podává po splnění všech studijních povinností za uplynulý akademický rok na studijním oddělení. Každá fakulta má svá kritéria, za jakých podmínek stipendium přiznává, např. jaké známky nebo vážený průměr musí studenti splňovat pro přiznání tohoto stipendia.
Bližší informace o tom, jak má tyto specifika nastavena tvoje fakulta, najdeš ve směrnici děkana příslušné fakulty nebo u své studijní referentky.

Ubytovací stipendium

Jsi studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia? Studuješ v tomto studijním programu poprvé? Zažádej si o ubytovací stipendium!
Pokud máš místo trvalého pobytu v okrese, který je stejný jako místo tvého studia, tak bohužel nesplňuješ podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Můžeš však zažádat o přiznání mimořádného stipendia z důvodu zvláštního zřetele hodných jako příspěvek – podmínkou je dojezdová vzdálenost z místa trvalého pobytu do místa studia 50 a více minut.

Výzkumné stipendium

Výzkum, vývoj a inovace ti nejsou cizí? Pracoval jsi na zajímavém projektu? Pak můžeš dostat kromě zkušeností i odměnu ve formě výzkumného stipendia!

Nejsi si jistý, zda máš na některé stipendium nárok? Nevíš si rady, kde máš žádat a co k žádosti potřebuješ?

Spoj se s námi, společně tvou situaci probereme a budeme hledat to nejvhodnější řešení.