Služby

Pokud cítíte, že je jakákoliv situace nad Vaše síly nebo potřebujete pomoc či radu, jsme tu pro Vás. V jakých oblastech Vám můžeme pomoci?

STUDENT

Problémy spojené se studiem

 • ztrácíte motivaci a zájem o studium, neumíte si naplánovat přípravu na zkoušky, jste nepozorní, nesoustředění
 • máte problémy v kolektivu spolužáků – nemám kamarády, nemám pocit sounáležitosti s ostatními, zažívám šikanu
 • prokrastinace – odkládání plnění úkolů a povinností na později či na neurčito

Otázky osobní a vztahové

 • mezilidské, přátelské a partnerské vztahy
 • stojíte před závažným životním rozhodnutím
 • osobnostní rozvoj – chcete rozvíjet vlastní osobnost, dosáhnout maxima Vašich schopností, být úspěšný
 • neumíte pojmenovat, co Vás trápí, ale něco Vás trápí a věci se opakují stále dokola…nevíte, jak dál

Skupinové terapie

Poradenství v oblasti profesní kariéry

 • profesní diagnostika

Interkulturní poradenství pro zahraniční studenty v anglickém jazyce

 • poradenské služby pro přijíždějící studenty ze zahraničí,
 • pomoc při adaptaci na nové prostředí

ZAMĚSTNANEC

Problémové chování studentů

 • nepříjemné pocity při setkání se studentem překračují Vaši pomyslnou hranici únosnosti
 • šikana, útoky nebo vyhrožování ze strany studentů – verbální, písemná, na sociálních sítích, ve výuce, mimo prostory univerzity
 • agresivní chování studentů
 • máte pocit, že Vás studenti provokují či s Vámi neadekvátně komunikují

Problémy spojené se zaměstnáním

 • potřebujete urovnat napjaté pracovní vztahy
 • řešíte konflikty, pomluvy a intriky na pracovišti
 • necítíte se v pracovním kolektivu dobře, nejste schopni efektivně pracovat v týmu
 • ztrácíte motivaci a zájem o práci, cítíte se vyhořelí
 • setkáváte se s šikanou na pracovišti – mobbing, bossing

Osobní problémy

 • stojíte před závažným životním rozhodnutím – rozchod, rozvod, partnerská krize
 • problémy v rodině – s dětmi, vztahy mezi členy rodiny
 • ztráta blízké osoby, ztráta majetku
 • cítíte se vyčerpaní, podráždění nebo v neustálém stresu