Psychologové

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog, spolupracující psycholog OSPOD a psycholog v paliativní a hospicové péči.

Provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Od roku 2019 přednáší psychologii na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti. Má za sebou také řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

Profesi psycholožky vykonává od roku 2005. Vzdělání v oboru psychologie získala na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2006–2009 čerpala zkušenosti s poradenstvím v americkém prostředí při studiu magisterského programu Manželské a rodinné poradenství (SWBTS, Texas, USA) a při krizové pomoci pacientům v nemocnicích Huguley Memorial Medical Center a John Peter Smith Hospital (Fort Worth, Texas, USA). Je absolventkou výcviku v integrativní psychoterapii (2010–2014).

Ve své praxi se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství, psychodiagnostice a vedení sebepoznávacích a rozvojových skupin. Můžete se s ní setkat také v Krajské pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně.

Ve své poradenské praxi se zaměřuje především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí. Ke klientovi přistupuje s respektem k jeho svobodné vůli a provází ho na cestě k jeho terapeutickému cíli. Klienta podporuje v uvědomování si vlastních vnitřních zdrojů, jejich využití a posílení tak, aby dosahoval pocitu životní spokojenosti.

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Profesi psycholožky vykonává od roku 2005. Vzdělání v oboru psychologie získala na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2006–2009 čerpala zkušenosti s poradenstvím v americkém prostředí při studiu magisterského programu Manželské a rodinné poradenství (SWBTS, Texas, USA) a při krizové pomoci pacientům v nemocnicích Huguley Memorial Medical Center a John Peter Smith Hospital (Fort Worth, Texas, USA). Je absolventkou výcviku v integrativní psychoterapii (2010–2014).

Ve své praxi se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství, psychodiagnostice a vedení sebepoznávacích a rozvojových skupin. Můžete se s ní setkat také v Krajské pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně.

Ve své poradenské praxi se zaměřuje především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí. Ke klientovi přistupuje s respektem k jeho svobodné vůli a provází ho na cestě k jeho terapeutickému cíli. Klienta podporuje v uvědomování si vlastních vnitřních zdrojů, jejich využití a posílení tak, aby dosahoval pocitu životní spokojenosti.

Mgr. Eliška Hajžmanová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Studium psychologie dokončila v roce 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zkušenosti sbírala nejdříve jako školní psycholožka, věnovala se poradenství pro žáky, jejich rodiče i zaměstnance školy. V roce 2015 byla zařazena do predatestačního vzdělávání v oboru klinické psychologie. V rámci predatestační přípravy pracovala v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosích a Kromeříži, následně v ambulanci klinické psychologie ve Zlíně.

Náplní práce ve zdravotnictví byla především psychologická diagnostika a psychoterapeutická práce s jednotlivci i skupinami. V roce 2020 složila atestační zkoušku v oboru klinická psychologie.

Dále se vzdělává v oboru psychoterapie a psychodiagnostiky. Od roku 2014 je frekventantkou Výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Od roku 2004 pracuje na UTB jako odborný referent ve vzdělávání a poradenství. V roce 2018 absolvovala koučovací výcvik v Koučink Centru, který je akreditován MŠMT i ICF (International Coach Federation). Od tohoto roku se také aktivně věnuje koučinku, ve kterém si neustále rozšiřuje kompetence (EKS, z.s. — Systém řízení kompetencí CH – Q, Koučink Akademie – Týmové koučování). Ve své práci kouče se řídí ICF etickým kodexem, koučuje v souladu s ICF kompetencemi profesionálního koučování.

Přínos pro klienta: Vytváření důvěry s klientem, rozvoj sebeuvědomění – pomáhá klientovi lépe si uvědomit svou situaci, pracuje s intuicí. Partnerský a podporující přístup.

„I velké změny můžete začít malými krůčky a vy jste ten, kdo určuje jejich směr“.

Ing. Hana Záhorovská

Kouč

Kariérní a životní koučink, koučování pro změnu

  • e-mail: zahorovska@utb.cz
  • konzultační den: pátek 9.00–12.00 (případně i jiný dle individuální dohody)

Ing. Hana Záhorovská

Kouč

Kariérní a životní koučink, koučování pro změnu

  • e-mail: zahorovska@utb.cz
  • konzultační den: pátek 9.00–12.00 (případně i jiný dle individuální dohody)

Od roku 2004 pracuje na UTB jako odborný referent ve vzdělávání a poradenství. V roce 2018 absolvovala koučovací výcvik v Koučink Centru, který je akreditován MŠMT i ICF (International Coach Federation). Od tohoto roku se také aktivně věnuje koučinku, ve kterém si neustále rozšiřuje kompetence (EKS, z.s. — Systém řízení kompetencí CH – Q, Koučink Akademie – Týmové koučování). Ve své práci kouče se řídí ICF etickým kodexem, koučuje v souladu s ICF kompetencemi profesionálního koučování.

Přínos pro klienta: Vytváření důvěry s klientem, rozvoj sebeuvědomění – pomáhá klientovi lépe si uvědomit svou situaci, pracuje s intuicí. Partnerský a podporující přístup.

„I velké změny můžete začít malými krůčky a vy jste ten, kdo určuje jejich směr“.

PhDr. Jiří Hřebíček

Profesní diagnostika

  • e-mail: profeska@utb.cz
  • konzultace: v rámci profesní diagnostiky dle individuální domluvy se studentem

Psycholog s třicetiletou praxí a komunikační kouč s dvacetiletou praxí. Strategický poradce pro firmy, specialista na personalistiku a aplikaci metodiky Balanced Scorecard.

Lektorská činnost: Individuální koučing TOP manažerů, Self-management, škola intenzivní komunikace, obchodní komunikace, leadership, řízení lidských zdrojů atd.