Psychologové

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog, spolupracující psycholog OSPOD a psycholog v paliativní a hospicové péči.

Provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Od roku 2019 přednáší psychologii na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti. Má za sebou také řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

V roce 2017 dokončila studium magisterské psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudovala zde i obory Podniková ekonomika a management, Mediální studia a žurnalistika. Má pracovní zkušenosti v oblasti psychologie, poradenství, médií a HR. Jako lektorka působila v nadnárodních korporacích i na Masarykově univerzitě.

Absolvovala kurzy zaměřené na koučování a krátký sociálně-psychologický výcvik. Nyní je frekventantkou navazujícího komplexního výcviku Poradenství a terapie zaměřená na řešení. Ráda se vzdělává prostřednictvím kurzů a knih v oblasti komunikace, seberozvoje a pracovní psychologie. Aktuálně pracuje jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně, kde má mimo jiné na starosti nadané žáky.

Už několik let pomáhá otevírat klientům cestu k sebepoznání a lepšímu životu. Při své práci se soustředí na učení dovedností a rozvíjení řešení. Zaměřuje se na oblasti studijní, pracovní, osobnostní i vztahové. Svůj přístup přizpůsobuje potřebám klientům tak, aby mohli ve svém životě co nejdříve zažít pozitivní změny.

Mgr. Zuzana Čechák Tomášková

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Profesi psycholožky vykonává od roku 2005. Vzdělání v oboru psychologie získala na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2006–2009 čerpala zkušenosti s poradenstvím v americkém prostředí při studiu magisterského programu Manželské a rodinné poradenství (SWBTS, Texas, USA) a při krizové pomoci pacientům v nemocnicích Huguley Memorial Medical Center a John Peter Smith Hospital (Fort Worth, Texas, USA). Je absolventkou výcviku v integrativní psychoterapii (2010–2014).

Ve své praxi se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství, psychodiagnostice a vedení sebepoznávacích a rozvojových skupin. Můžete se s ní setkat také v Krajské pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně.

Ve své poradenské praxi se zaměřuje především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí. Ke klientovi přistupuje s respektem k jeho svobodné vůli a provází ho na cestě k jeho terapeutickému cíli. Klienta podporuje v uvědomování si vlastních vnitřních zdrojů, jejich využití a posílení tak, aby dosahoval pocitu životní spokojenosti.

 

Вивчала психологію в Україні та є дійсним членом Всеукраїнського товариства психологів-практиків гештальт-підходу «Український гештальт-інститут» (ВОППГП). Її спеціалізацією є, наприклад, теми криз і травм, психосоматика та кризове консультування.

Життєвий досвід, теоретичні знання та практичні навички дають їй можливість працювати з різними вимогами клієнтів. Звертайтеся до неї, якщо ви відчуваєте труднощі у стосунках з коханими, друзями, вам важко і боляче переживаєте процес розставання, у вашому житті настала криза (смерть близького родича, невдачі на роботі, зрада партнера, зміни місця проживання тощо), ви почуваєтеся самотніми тощо.

Я, як психолог, не прихильник того, щоб давати поради, ми разом знайдемо відповіді на запитання, будемо спілкуватися та контактувати. Наші зустрічі – це можливість дослідити почуття, краще усвідомити потреби та знайти/різноманітні способи їх задоволення. Ви можете включити новий досвід, який ми відкриваємо під час взаємодії, у своє життя. Працюю з увагою, співчуваю почуттям і переживанням клієнта.

Наталья Запорожская

Psycholog Ι психолог

Psychologické poradenství v ukrajinštině

Психологічне консультування українською мовою

Mgr. Anna Soukupová

Psycholog

 

Studium psychologie absolvovala v roce 2021 na Filozofické fakultě MU v Brně. Od téhož roku pracuje jako školní psycholožka na základní škole, kde se věnuje práci s žáky, třídami, zaměstnanci i rodinami. Současně přednáší na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti, kde poskytuje také psychologické poradenství studentům a zaměstnancům, kteří mají obtíže v oblasti studijní či pracovní, osobnostní a vztahové.

V roce 2022 započala komplexní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka. Klientům nabízí především bezpečný a empatický prostor, ve kterém mohou lépe pochopit aktuální problém, uvědomit si vlastní schopnost řešit tíživou situaci a využít ji pro svůj osobnostní růst.

Své služby nabízí všem studentům a zaměstnancům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

 

Psycholožka a mediátorka s dvacetiletou praxí zejména v oblasti vztahů, komunikace. Ve své privátní praxi se věnuje individuálnímu i párovému psychologickému poradenství a terapii.

Je absolventkou komplexního terapeutického výcviku (Personal Centered Aproach), krátkodobých výcviků (Krizová intervenceNa řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, Mediace).

Aktuálně pracuje také v Poradenském a krizovém centru, p. o. Zlínského kraje.

Mgr. Helena Řeháčková

Psycholog

Ing. Hana Záhorovská

Kouč

Kariérní a životní koučink, koučování pro změnu

Od roku 2004 pracuje na UTB jako odborný referent ve vzdělávání a poradenství. V roce 2018 absolvovala koučovací výcvik v Koučink Centru, který je akreditován MŠMT i ICF (International Coach Federation). Od tohoto roku se také aktivně věnuje koučinku, ve kterém si neustále rozšiřuje kompetence (EKS, z.s. — Systém řízení kompetencí CH – Q, Koučink Akademie – Týmové koučování). Ve své práci kouče se řídí ICF etickým kodexem, koučuje v souladu s ICF kompetencemi profesionálního koučování.

Přínos pro klienta: Vytváření důvěry s klientem, rozvoj sebeuvědomění – pomáhá klientovi lépe si uvědomit svou situaci, pracuje s intuicí. Partnerský a podporující přístup.

„I velké změny můžete začít malými krůčky a vy jste ten, kdo určuje jejich směr“.