Psychologové

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Profesi psycholožky se věnuje od roku 2005. První zkušenosti získávala při individuální a skupinové práci s dětmi a dospívajícími v nízkoprahovém klubu. V letech 2006–2009 žila v USA, kde vystudovala manželské a rodinné poradenství a věnovala se práci s rodinami, dětmi i dospělými v poradenském centru. Následně pracovala v nemocnici, kde poskytovala psychickou podporu pacientům a jejich rodinám v krizových situacích a vedla skupiny na psychiatrickém oddělení.

Od návratu zpět do České republiky se zaměřuje především na diagnostiku příčin školních potíží a individuální psychologické poradenství.

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog, spolupracující psycholog OSPOD a psycholog v paliativní a hospicové péči. Provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Od roku 2019 přednáší psychologii na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti. Má za sebou také řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, jako supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog a spolupracující psycholog OSPOD. Od roku 2010 provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Má za sebou řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

PhDr. Jiří Hřebíček

Profesní diagnostika

Psycholog s třicetiletou praxí a komunikační kouč s dvacetiletou praxí. Strategický poradce pro firmy, specialista na personalistiku a aplikaci metodiky Balanced Scorecard.

Lektorská činnost: Individuální koučing TOP manažerů, Self-management, škola intenzivní komunikace, obchodní komunikace, leadership, řízení lidských zdrojů atd.