Psychologové

Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Profesi psycholožky vykonává od roku 2005. Vzdělání v oboru psychologie získala na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2006–2009 čerpala zkušenosti s poradenstvím v americkém prostředí při studiu magisterského programu Manželské a rodinné poradenství (SWBTS, Texas, USA) a při krizové pomoci pacientům v nemocnicích Huguley Memorial Medical Center a John Peter Smith Hospital (Fort Worth, Texas, USA). Je absolventkou výcviku v integrativní psychoterapii (2010–2014).

Ve své praxi se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství, psychodiagnostice a vedení sebepoznávacích a rozvojových skupin. Můžete se s ní setkat také v Krajské pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně.

Ve své poradenské praxi se zaměřuje především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí. Ke klientovi přistupuje s respektem k jeho svobodné vůli a provází ho na cestě k jeho terapeutickému cíli. Klienta podporuje v uvědomování si vlastních vnitřních zdrojů, jejich využití a posílení tak, aby dosahoval pocitu životní spokojenosti.

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog, spolupracující psycholog OSPOD a psycholog v paliativní a hospicové péči.

Provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Od roku 2019 přednáší psychologii na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti. Má za sebou také řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Mgr. Alice Kutnarová

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika

Counselling in English

Psychologii se aktivně věnuje od roku 2000, kdy dokončila studium na Universitě Palackého v Olomouci. Osm let pracovala jako psycholog pro děti, mládež, studenty, jejich rodiče a vychovatele ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimo hlavní pracovní poměr sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, jako supervizor v sociálních službách, jako školní psycholog a spolupracující psycholog OSPOD. Od roku 2010 provozuje privátní psychologickou poradnu, kde se setkává s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Má za sebou řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuje na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

PhDr. Jiří Hřebíček

Profesní diagnostika

Psycholog s třicetiletou praxí a komunikační kouč s dvacetiletou praxí. Strategický poradce pro firmy, specialista na personalistiku a aplikaci metodiky Balanced Scorecard.

Lektorská činnost: Individuální koučing TOP manažerů, Self-management, škola intenzivní komunikace, obchodní komunikace, leadership, řízení lidských zdrojů atd.