Psychologická poradna

Psychologická poradna

Psychologická poradna poskytuje odborné poradenství všem studentům a zaměstnancům UTB.

Potřebujete pomoc nebo radu při řešení problémů spojených se studiem či při řešení závažných životních rozhodnutí?
Zajímáte se o vlastní osobní rozvojprofesní kariéru nebo hledáte odpovědi na otázky vztahového charakteru?

Psychologové mohou pomoci i v případě, když se vyskytnou obavy ze selhání, nejistoty ve výběru vhodného studijního oboru, při napjatých mezilidských vztazích, nedorozumění s blízkými osobami a podobně.

V psychologické poradně se hovoří svobodně, diskrétně, spontánně a otevřeně. V případě jakékoliv nejistoty nebo obavy z osobní konfrontace je možné využít také internetovou poradnu.

Chcete se dozvědět více?