Psychologická poradna

Psychologická poradna

Psychologická poradna poskytuje odborné poradenství při řešení problémů a závažných životních rozhodnutích. Nabízí pomoc v krizových situacích, podporu při hledání sebe sama, objevování vnitřní síly a hodnoty.

Psychologové mohou pomoci i v případě, když se vyskytnou obavy ze selhání, nejistoty ve výběru vhodného studijního oboru, při napjatých mezilidských vztazích, nedorozumění s blízkými osobami a podobně.

V psychologické poradně se hovoří svobodně, diskrétně, spontánně a otevřeně. V případě jakékoliv nejistoty nebo obavy z osobní konfrontace je možné využít také internetovou poradnu.

Chcete se dozvědět více?