Dokumenty

Služby Centra jsou poskytovány v souladu s interními předpisy a metodickými dokumenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Řídí se také českou národní i nadnárodní legislativou.

Interní předpisy a metodické dokumenty

UTB logo

Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Metodická příručka pro studenty UTB aneb máme spolužáka se specifickými potřebami

Metodická příručka pro studenty UTB aneb máme spolužáka se specifickými potřebami

Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB aneb Na co mám nárok při studiu

Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB aneb Na co mám nárok při studiu

Podpora studentů se specifickými potřebami: příručka pro akademické pracovníky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Podpora studentů se specifickými potřebami: příručka pro poskytovatele servisních opatření

Informační leták Centra pro studenty se specifickými potřebami

Národní a nadnárodní normy a zákony