Konto Bariéry

Milé studentky, milí studenti,

Rada Konta Bariéry vyhlásila 24. ročník Stipendia Bariéry pro AR 2022/2023. Stipendium je určeno pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů.

Přihlášku ke stipendiu mohou podat studenti, kteří:

  •  k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku
  •  žádost podávají na daný stupeň vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.) poprvé
  •  nejsou studenty doktorandského studia

Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků.

Přihlášky můžete zasílat do 31. srpna 2022

Více informací najdete zde.