Konto Bariéry 2021/2022

Milé studentky, milí studenti,

máte možnost získat finanční stipendium z Fondu Konto Bariéry ve výši 1 000 – 4 000 Kč/měsíčně. Konto bariéry je nejdéle trvající veřejnou sbírkou v České republice, která každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují.

Přihlášku ke stipendiu mohou podat studenti, kteří:

  • k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku,
  • žádost podávají na daný stupeň vzdělání (Bc., Mgr.) poprvé,
  • nejsou studenty doktorandského studia.

Informace a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách Konta Bariéry. Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. srpna 2021.

Pokud se rozhodnete podat si přihlášku o stipendium, rádi Vám pomůžeme s písemnými náležitostmi.