Akademická poradna UTB Aktuality centrum Bezbariérová přístupnost U13

Bezbariérová přístupnost U13

Počátkem roku 2021 byla dokončena rozsáhlá modernizace bezbariérového přístupu do budovy rektorátu a univerzitní knihovny (U13), kterou financovalo Centrum pro studenty se specifickými potřebami.

Modernizace byla zahájena vybudováním nových přístupových turniketů do knihovny, které umožňují pohodlný vstup i osobám na invalidním vozíku.

Ve druhé etapě byly upraveny vstupní dveře do budovy U13, které využívají především studenti s pohybovým a zrakovým postižením. Stačí přiložit studentskou kartičku nebo ISIC k čipu u dveří a ty se samy otevřou, bez nutnosti použití zvonku.

Dále byly inovovány dveře v přízemí budovy a ve 2. patře tak, aby se při zachycení pohybu přicházející osoby samovolně otevřely. Úpravy byly završeny novými bezbariérovými panely ve výtazích, které umožňují lepší ovládání handicapovaným osobám.

Věříme, že díky obšírné rekonstrukci, je budova rektorátu lépe zpřístupněna nejen osobám s postižením, ale všem zaměstnancům, studentům a návštěvníkům.

Podívejte se, jak se nyní snadno dostanete do knihovny!

Do budovy se dostanete již bez nutnosti použití zvonku,  stačí přiložit ISIC, studentskou nebo zaměstnaneckou kartičku k čipu, který je umístěn na panelu.

Těžké protipožární dveře se Vám díky čidlu otevřou samy, jakmile se k nim přiblížíte.

Vede Vaše cesta do knihovny? Stačí vyjet výtahem do 2. patra.

Nový ovládací panel umožní lepší ovládání handicapovaným osobám.

Od výtahu stačí vyjet přes chodbu do foyer před knihovnou, dveře se opět samy otevřou.

Točivé turnikety již jsou minulostí! Nyní stačí přiložit kartičku, jak jste zvyklí, branka se otevře do stran.

Při odchodu z budovy opět stačí přiložit kartičku…

….a dveře se otevřou.