Cena Wernera von Siemense

Ve čtvrtek 11. března proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Wernera von Siemense, která patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy v České republice. Soutěž oceňuje nadané studenty přírodovědných a technických oborů.

Jsme hrdí na to, že kategorii Překonání překážek při studiu vyhrál náš student s těžkým sluchovým postižením. Josef Zaduban studuje obor Technologická zařízení na Fakultě technologické, kde musí vynakládat mnohem větší úsilí a pozornost, aby správně porozuměl mluvené řeči. Oceněn byl za svou píli a skvělé studijní výsledky, což dokazuje, že handicap není překážkou pro studium na vysoké škole.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen studijních úspěchů!