Akademická poradna UTB Aktuality centrum Samostatný pohyb a prostorová orientace osob se zrakovým postižením
SAMOSTATNÝ POHYB A PROSTOROVÁ ORIENTACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Samostatný pohyb a prostorová orientace osob se zrakovým postižením

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se pro studenty UTB uskuteční workshop zaměřený na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. V rámci workshopu se seznámíte se základy průvodcovství osob s těžkým zrakovým postižením, chůzí s bílou holí a plánováním tras. A to jak na teoretické úrovni, tak především v praktické rovině s využitím simulované slepoty.

Registrovat se můžete na webu Job Centra UTB v sekci Akce nejen Job Centra UTB. Workshop proběhne na Fakultě humanitních studií v budově U18 místnost č. 330b.

Anotace

Samostatný pohyb a prostorová orientace osob se zrakovým postižením je zaměřen na seznámení se základní terminologií a především pak metodikou prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením.

Workshop v rámci teoretických podkladů představí studentům dopady ztráty zrakového vnímání na oblast prostorové orientace a samostatného pohybu (PO SP). Výrazný akcent bude poté kladen na teoretický vhled do metodiky PO SP a především pak na aktivní vyzkoušení probraných témat. Studenti si zkusí chůzi jako průvodci i chůzi s bílou holí, kdy jim pomocí klapek bude navozena nevidomost.

S jakými tématy budou studenti seznámeni?

  • osoby se zrakovým postižením (důsledek ZP do oblasti PO SP)
  • průvodcovství osob se zrakovým postižením
  • chůze s bílou holí osob se zrakovým postižením na krátkých i dlouhých trasách, chůze dle zadání atd.