Akademická poradna UTB ve Zlíně

Poradna pomáhá studentům se specifickými potřebami a současně nabízí psychologické poradenství všem studentům i zaměstnancům UTB.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Snahou Centra je, aby studium na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati bylo přístupné studentům se zdravotním či jiným postižením. Služby Centra jsou určeny pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Psychologická poradna

Psychologická poradna nabízí odborné poradenství při řešení osobních a studijních problémů, pomáhá také při závažných životních či krizových situacích. Poradenství je určeno všem studentům a pracovníkům UTB (či jejich rodinným příslušníkům).